×
6 درجه ای که زمین را تغییر می دهد

6 درجه ای که زمین را تغییر می دهد

Six Degrees Could Change the World

7 IMDB

داستان:

تا کنون مستند ها و ساخته های بی شماری درباره ی چگونگی به وجود آمدن زمین . خشکی ها ، فواصل و اکوسیستم موجود بر روی کره زمین ساخته شده است . در این فیلم مستند با نام Six Degrees Could Change The World 2008 ما با علوم جدیدی درباره ی تغییر فصل ها و درجه ی حرارت زمین که تغییر آن در زمان های مختلف که باعث به وجود آمدن فصول می شوند آشنا خواهیم شد .
مستند