×
سخن

سخن

Parole

7 IMDB

داستان:

داستان این فیلم درمورد دو برادر است که یکی جنایتکار و دیگری فردی معمولیست. پس از مرگ غیرمنتظره مادرشان، این دو برادر به یکدیگر نزدیک می شوند و برادر کوچکتر در پی آزادی مشروط برادر بزرگتر است…
جنایی