×
نژا

نژا

Ne Zha

7 IMDB

داستان:

در مورد پسری است که با قدرت های فرا طبیعی متولد شده و اکنون برای مبارزه با شیاطین و نجات جامعه مامور شده است…
ماجرایی اکشن هیجان انگیز خانوادگی