×
بازگشت پرستار مک فی

بازگشت پرستار مک فی

Nanny McPhee Returns

6 IMDB

داستان:

یک مادر مهربان به خاطر کار همسرش مجبور است تا به تنهایی فرزندان بازیگوشش را بزرگ کند و مزرعه خانوادگی را به خوبی اداره کند، اما به یک کمک پرستار حرفه ای احتیاج دارد و...
کمدی خانوادگی فانتزی