×
خانم آنتوان

خانم آنتوان

Madame Antoine

7 IMDB

داستان:

درباره ی شخصی است که با زحمت ها و تلاش های فراوان خود موفق شده که به مدارج بالای علمی برسد و خود را به عنوان شخصی مهم در میان کسانی که به حرفه ی او مشغول هستند بشناساند و در کاری که انجام می دهد به عنوان شخصی حرفه ای شناخته شود. در ادامه خواهیم دید که تمام تلاش خود را به کار می گیرد و سعی زیادی می کند تا بتواند به مردم کشور خودش خدمت کند اما پس از این که قصد دارد این کار را انجام دهد در می یابد که شخصی کلاهبردار تمام افرادی را که می خواسته اند به وسیله ی او درمان شوند گول زده است و آنها را به سمت خود جذب کرده است.
کمدی عاشقانه
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت هشتم قسمت نهم قسمت دهم قسمت یازدهم قسمت دوازدهم قسمت سیزدهم قسمت چهاردهم قسمت پانزدهم قسمت شانزدهم