×
خانه صورتی کوچک

خانه صورتی کوچک

Little Pink House

7 IMDB

داستان:

پرستاری در شهر کوچکی به نام سوزت کلو به عنوان رهبر بی میل همسایگان طبقه کارگر خود در مبارزه آنها برای نجات خانه هایشان از منافع سیاسی و شرکتی که برای تصرف زمین و تحویل آن به شرکت فایزر ظاهر می شوند ظاهر می شود. نبرد Susette به دیوان عالی ایالات متحده می رسد و تصمیم بحث برانگیز 5-4 در کلو در مقابل شهر نیو لندن به مقامات دولتی این قدرت را داد که یک محله را به نفع یک شرکت چند میلیارد دلاری تخریب کنند. این تصمیم آمریکایی‌ها را در سراسر طیف سیاسی خشمگین کرد و این اشتیاق به اصلاحاتی دامن زد که به مهار سوء استفاده از دامنه‌های برجسته کمک کرد.
درام