×
ردپایی از خود نگذار

ردپایی از خود نگذار

Leave No Trace

7 IMDB

داستان:

ویل (بن فاستر) و دختر نوجوانش، تام (توماسین هارکورت مک کنزی)، سال ها در جنگل های پورتلند، اورگان، خارج از شبکه زندگی می کنند. وقتی زندگی بت‌هایشان از هم می‌پاشد، هر دو در خدمات اجتماعی قرار می‌گیرند. ویل و تام پس از درگیری با محیط جدید خود، سفری دلخراش را به سرزمین وحشی خود آغاز کردند. این فیلم را دبرا گرانیک بر اساس فیلمنامه ای اقتباس شده توسط گرانیک و آن روزلینی کارگردانی کرده است
ماجرایی درام