×
کاپون

کاپون

Capone

5 IMDB

داستان:

ل کاپون پس از گذراندن 10 سال زندان آزاد می شود تا در فلوریدا در تبعید زندگی کند. او که از قدرت سابق خود محروم شده، بیمار به سیفلیس، و با از دست دادن همه دوستان و متحدانش، گذشته جنایتکارانه سنگین خود و جنایات وحشیانه ای را که به دستور او در خیابان های شیکاگو مرتکب شده بود، به یاد می آورد.
درام جنایی بیوگرافی